FOTO
linka
Úvod Služby O nás Fotogalerie Obchodní podmínky Kontakt
         
linka
    KATALOG ZBOŽÍ    
SIPKAOkna

KATALOGY ke stažení
Okna ALUPLAST IDEAL
Dveře ALUPLAST IDEAL
Dveře katalog 2017
Nenašli jste, co jste hledali?
Napište nám
nebo volejte
775263941
775263943

My Vám rádi poradíme.
fotowww.rychlaokna.cz
Jméno:
Heslo:
 

TOPlist
počítání od 12.12.2012


OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Základní údaje


Rychlá okna, Provozovatel Vilém Gregor (dále jen dodavatel)
Provozovna: Staré Město, Tovární ul. č.1951.
IČO: 61713881
Dodavatel je zapsán u Živnostenského úřadu v Uherském Hradišti.
Dodavatel není plátcem DPH.
Telefon: +420775263943, 775263941
E-mail: rychlaokna@seznam.cz
E-mail: stavbazar.uh@seznam.cz


2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.rychlaokna.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

Pro objednání zboží nejprve zákazník vybere zboží, dále řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Cenu za dopravu zákazník najde v sekci Doprava těchto obchodních podmínek.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejímu odsouhlasení.

Zrušení objednávky Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají.


3. Zaslání zboží

Před vyřízením objednávky dodavatel vždy poskytuje závazné potvrzení objednávky. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v nejkratší době přepravcem či poskytnuto k osobnímu odběru. Obvykle však do 2 až 5 pracovních dní od závazného potvrzení objednávky. V případě, že by byla lhůta dodání delší, zákazník bude o prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Doprava

Dodání zboží zákazníkovi je dle dohody podle velikosti a hmotnosti zboží.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Dopravce tento záznam neprodleně odevzdá dodavateli. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.


4. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání a zákazník se s dodavatelem nedohodl na jiném způsobu plnění. Postup v případě odstoupení od smlouvy V případě odstoupení se smlouva od počátku ruší. Zákazník vrátí nebo nahradí dodavateli a dodavatel zákazníkovi veškerá přijatá plnění.

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to buď elektronicky na emailovou adresu rychlaokna@seznam.cz nebo písemně na adresu sídla společnosti dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo daňového dokladu a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Zboží nelze poslat na dobírku.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část složenkou či převodem z účtu. Forma plnění je závislá na dohodě se zákazníkem a je uskutečněna nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží.

Právo dodavatele na odstoupení od smlouvy Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.


5. Reklamační řád

V případě, že zboží, které od dodavatele zákazník obdržel, je vadné, nefunkční či poškozené, nebo došlo k záměně zboží, má zákazník za povinnost oznámit zjištěné vady co nejdříve, nejpozději však do 5 pracovních dnů, emailem na adresu: rychlaokna@seznam.cz , případně telefonicky na telefonním číslech +420775263943, 775263941, nebo písemně na adresu sídla společnosti dodavatele. Zboží, které zákazník reklamuje, je nutné po domluvě vrátit doporučeně na adresu společnosti dodavatele. Zboží musí být v původním obalu včetně dokladu o zakoupení.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího o způsobu vyřešení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené špatným používáním produktů, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením. Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

Vyřizování reklamací podléhá ustanovením následujících právních norem:
• Zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele,
• Občanský zákoník Část osmá, Hlava druhá, Oddíl čtvrtý - Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě.


6. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.stavbazar-uh.cz nejméně 5 pracovních dnů před účinností nových obchodních podmínek.
(c) STAVBAZAR
stavbazar.uh@seznam.cz
www.stavbazar-uh.cz
linka
čas zpracování: 0,945 sekund